సార్వత్రిక ఎన్నికలు – విమర్శనాత్మక వ్యాసం

ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు మన భారతావని లో జరిగే ఈ ఎన్నికలు ఎందరో నేతల తల రాతలు నిర్ణయిస్తాయి. తమకు ఈ అధికారం ప్రజల ద్వారానే సంక్రమించిందనే స్పృహ లేకుండా ఇష్టానుసారం వ్యవహరించిన అనేక మందికి రాజకీయ సమాధి కట్టడానికి మనదేశ ప్రజలు ఎన్నడూ వెరవలేదు. ప్రపంచం లో అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం లో జరిగే ఈ ఎన్నికలస్థాయి రాను రాను దిగజారిపోతుండటమే వైచిత్రి. దీనికి కారణాలు కొకొల్లలు.కానీ ఒక్క నిజం ఏంటి అంటే ప్రతి భారతీయ పౌరుడు తన దేశభక్తి ని చాటుకోవడానికి, ప్రతి నిజాయితీ కల నాయకుడు తన మాతృభూమికి సేవ చేసుకోవటానికి అసలైన వేదిక ఈ ఎన్నికలు అనటం అతిశయోక్తి కాదు. శ్రీ శ్రీ దేశ చరిత్రలు నుంచి ఒక కవిత నా మాటల్లో 

“ఏ ఎన్నిక ఎప్పుడు జరిగెనో ఏ నేత ఎన్నాళ్ళు పాలించెనో కొల్లగొట్టిన ప్రజాధనం, మళ్ళీ ఓట్లు అడిగే నైచ్యం ఇది కాదోయ్ ప్రజా పాలనకు అర్ధం కాశ్మీరు లోయలో సగటు సైనికుని జీవనమెట్టిది 50 ఏళ్ళ కాంగ్రెస్ పాలన కు ఓట్లేసిన అభాగ్యులెవ్వరు రాహుల్ మాట్లాడే మహిళా సాధికారత కాదోయ్ దాన్ని సాధించేందుకు మద్దతిచ్చే పురుషులెందరోయ్…”   స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన మరుక్షణం ఆ పార్టీ ని మూసెయ్యమన్నారు మన మహాత్ముడు, కానీ ఆయన మాట వినేదెవ్వరు,వింటే పదవి కోసం ప్రాకులాడే పెద్ద తలకాయలు ఏమైపోతాయి??? ప్రజాస్వామ్య పీఠాన్ని వారసత్వ రాచరికం గా మార్చిన ఘనత ఆ పార్టీది, అదే వృద్ధ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మనకంటే రెండేళ్ళు తర్వాత స్వాతంత్ర్యం పొందిన చైనా ఎలా ఉంది?, మనం ఎలా ఉన్నాం?,కారణానికి మూలం నవ భారత రూప శిల్పి కాదా?, జాతి సమగ్రత ను కాపాడలేక చతికిలపడి,అలీనోద్యమ ఘోష లో చైనా సైనికుల బూటు చప్పుళ్ళు వినబడక,హిందీ చీనీ భాయ్ భాయ్ అన్న గొంతు బొంగురు పోయింది,మన దేశ భూభాగం కొంత కోసుకు పోయింది. పంచశీల ఒప్పందం చెట్టు నీడన మన ప్రభుత్వం నిద్ర పోతుంటే పాకిస్తానీయులు కాశ్మీరు లో తమ వాటా కోసం కత్తి దువ్వారు,ఐక్య రాజ్య సమితి కూడా More >

Lala Hardayal – A Life in Exile – A Mission for Freedom

- By Ayush Nadimpalli

 Lala Har Dayal (October 14, 1884 – March 4, 1939) was a nationalist who founded the Ghadar Party in America. He was a polymath who turned down a career in the Indian Civil Service. His simple living and intellectual acumen inspired many expatriate Indians living in Canada and the USA.

Har Dayal was the sixth of seven children of Bholi Rani and Gauri Dayal Mathur. His father was a Reader in the District Court.  Under the influence of his devoted mother, Hardyal in his boyhood visited and prayed at a Delhi Temple dedicated to Lord Shiva. Along with his academic studies, he also studied the ‘Gita’, ‘Manu Smriti’ and ‘Rig-Veda’.

The Government of India awarded him a scholarship of 200 per annum for higher studies in England. He joined St. John’s College, Oxford, for the Honours Course in Modern History. He also did his Ph. D. from the London University.In London he came under the influence of Shyamaji Krishna Verma, Editor of the Indian Sociologist and a recognized leader of the Indian Revolutionary Movement. He also came under the influence of Vinayak Damodar Savarkar and Madam Cama.

Devotion to the cause of freedom : Such was the charm of their company More >

Lord-Shiva

Maha Shivaratri – The great night of Lord Shiva

  The worship of Lord Shiva is prevailing in Hindu religion and philosophy from time immemorial perhaps since Vedic times on par with the worship of Lord Vishnu. There are many historical and Puranic references to the worship of Lord Shiva. In our mythological books we read that Sri Rama, Sri Krishna and Sri Parashurama, the incarnations of Lord Vishnu have worshipped Lord Shiva and installed Shiva Lingas during their period at places like Rameswaram, Srisailam, Dwarka, Somnath (Prabhas Kshetra) are some of the examples to name a few. Lord Shiva is worshipped by all including Deities and Sages except Vaishnavites. Among his greatest devotees are Markandeya and Ravanasura. Markandeya attained long life after worshipping Lord Shiva. The most popular Panchakshari manthra” Om! Namah! Shivaaya! ”is dedicated to Lord Shiva.

On the contrary we find Lord Shiva is mentioned as the greatest devotee of Lord Vishnu. He is the one who has eulogized the significance of Sri Rama Nama by preaching the same to his consort Goddess Parvathi. Lord Sri Krishna in his Bhagavathgeetha says that He is the Shankara among the Ekadasa Rudras. Lord Shiva known as Hara (destroyer) forms a part of the 24 Kesava Namas (Haraye Namah!).

Lord Shiva More >

Somnath temple

The Glory of Somnatha Temple (Gujarat)

The holy place Prabhasa also known as Somanath is situated between 20.53’N latitude and 70.24’E longitude on the south west coast of India in the Sourashtra province of Gujarat State, on the shores of Arabian Sea. Port town of Veeraval is only 2 km away from Somnath. Sanctified with the presence of Jyothirlinga of Lord Shiva known as Somanath, this sacrosanct place Prabhasa, is in existence since time immemorial. Spiritually known as Prabhasa Theertha this place was called as Prabhasa Pattan in olden times and was famous as a town of temples.

In olden times it was known as Arka Theertha or Bhaskara Theertha and Soma Theertha or Chandra Theertha. Over a period of time it came to be known as Prabhasa Theertha. Prabhasa is a Sanskrit word meaning glowing, luminous, shining, the one that generates light. Prabhasa also means dawn. Sun God is also called as Prabhakara. Prabhasa is the place where the Moon God got rid of the curse and regained his lost lustre. Being situated at the western coast, this entire area is radiated by Sun light for a relatively longer period of time and hence called as Prabhasa Pattan, the town that glows.

Prabhasa is located at the More >

arts

Chatuh-Shashti Kala – 64 Ancient Indian Arts & Skills

India, also known as Hindu Desa or Bharatha Desa is the land of God; religion, temples, sacred scripts, great sages; saints; philosophers; scientists, history, great rulers, traditions, festivals etc. incredibly rich in culture and heritage. Indian culture is unique culture. Since yore, several civilizations have come into being and later came to an end but, Hinduism is still flourishing; it is the oldest civilization on earth. Human excellence depends on the development of culture. Many small civilizations were formed but were confined to small regions. Only Indian civilization and culture has spread across the world and can be called as the first world culture. That’s why people from across the world will be longing to visit India to study and learn the great Indian culture.   Indian culture is human culture; the one that focuses on inculcating human values in a man. Culture of India refers to the way of life of the people of India. Indian culture often labeled as an amalgamation of several cultures spans across the Indian sub continent and has been influenced by a history that is several millions of years old. Every school of thought is a part and parcel of Indian culture. In the words of More >
Sachin-Tendulkar

The Super Man and his Fans

Its that time of the day when it’s barely can be called twilight. The game, which was being watched was over but everyone was hanging on. It is a rarity, the city is Mumbai which is known for its traffic snarls. But no one was leaving. We were ready to bear that extra hour because this hour will not return again in our lives. Yes, we are the fans of Sachin Tendulkar.the Super Man. No, he is not GOD as everyone is talking about. He is human just like you and me. He is supremely gifted. As Sachin fans, we say it’s the realization of the gift which you possess and utilize to your best of abilities. You are what you make yourself to be. He realized that his gift is special and put his gift to the best use. That is why we are Tendulkar fans.

We, Tendulkar fans do take pride in his numbers, but more than the statistics, we take pride in the manner with which he achieved them. His die-hard critics, who infact are his greatest admirers, who just can’t bear him fail, may point out that he is not crisis man. We have just one answer, More >

iramans001p1

Bharat Rathna Sir. C.V.Raman

Dr. C.V. Raman was one of the greatest scientists of India, who was awarded the 1930 Nobel Prize in physics for his work on the scattering of light and for the discovery of the ‘Raman Effect’, which is named after him. Chandrasekhar Venkata Raman, commonly known as C.V. Raman was born on November 7, 1888 at Tiruchirapalli in Tamillandu. His mother tongue was Tamil. He was the second child of Chandrasekhar Iyer and Pravathi Ammal. His father was a lecturer in mathematics and physics. Raman was a very brilliant student right from his childhood.

At an early age, Raman moved to the city of Vishakhapatnam, which is situated in the state of Andhra Pradesh, where his father accepted a position at the  A V N College. Raman’s academic brilliance was known at a very young age. Raman was an avid reader right from his childhood. Three books among many books that he read as a child, had a lasting impression on Raman’s young mind. These three books were “Light of Asia”, “The Elements of Euclid”, and “The Sensations of Tone”. The last of these books was about sound waves. Later on, when he grew up and got an opportunity to conduct More >

Lord_Trivikrama

Story of Bali Chakravarthy

  Focus of Sri Vaamana Avathara falls on the story of King Bali. Popularly referred to as Bali Chakravarthi or Maha Bali he was a Daitya (Asura) King in the lineage of Prahlada (Bhaktha Prahlada). He was the grand son of Prahlada and son of Virochana. Prahlada, his grand father was an ardent and coveted devotee of Lord Sri ManNarayana for whose sake the Lord took the avathara of Lord Narasimha. Sage Sukrachaarya (Daitya Guru) was his preceptor helping King Bali in all his endeavors.   Bali was a mighty and valorous Asura who had conquered all the three worlds including Heaven and Indra had to surrender to him. He was very arrogant, proud and egoistic. At the same time he was virtuous, an exemplary King dedicated to the welfare of the people in his kingdom. He was also famous and known for his charitable qualities. King Bali learned all the Shastras and obtained Vedic knowledge under the guidance and supervision of his illustrious grand father Prahlada. During his reign the country and the people were very prosperous. With the help of his preceptor Maha Bali had conquered the three worlds and dethroned Indra from Heaven and occupied Amaravathi the capital of More >
Thulasi

The Glory of the Divine Plant Thulasi

 

Thulasi in brief:

Thulasi the divine plant is a house hold name among Hindus regarded as the ultimate symbol of purity. Thulasi is a Sanskrit word literally means the one that has no equals, the one which has no comparison, matchless, and the one whose merits are invaluable. Thulasi is considered as very sacred and divine plant that has both physical and spiritually healing properties. It is worshipped as a Deity in Hindu religion since time immemorial. In olden days presence of Thulasi in a house was considered as a symbol of religious and spiritual bent of that family.

Thulasi in Legends and Mythology :

Glory of Thulasi is mentioned in several Puranas like Padma Purana, Brahma Vaivartha Purana, Skandha Purana, Garuda Purana, Kartheeka Purana and Vishnu Dharmottara Purana etc… As per Padma Purana it is said that Thulasi came out from the joyous tears of Lord Sri Maha Vishnu that fell on the Divine Nectar (Amrutha) that emerged out during Ksheera Sagara Madhanam.

As per the popular legend, Thulasi also known as Brinda was the daughter of King Dharmadhwaja, married to Jalandhara the demon king dwelling on the ocean. Jalandhara was said to have born out of the fierce energy released More >

DSCN1551

The Significance of Karteeka Maasam (Damodara Maasam)

 India, the birth place of Hinduism is rich in spirituality, religious cultures, faiths, austerities, customs and traditions that we don’t find any where else in the world. In the words of Mark Twain “India is the cradle of the human race, the birth place of human speech, the mother of history, the grand mother of legend, and the grand mother of tradition. The most valuable and most instructive material in the history of man is treasured up in India only” We have a unique calendar with each day and each month denoting some or the other religious event or festival associated with a tradition and culture which is being followed since time immemorial.  Repetition of these events is only to remind the mankind its significance always with a divine message behind it. 

As we move into the Hindu Lunar calendar eighth month is denoted as Kartheeka Masam that generally comes around October-November of every year.  It marks the beginning of winter season.  When the Moon is at or nearer to the constellation of Kruttika on full Moon day that month is denoted as Kartheeka masam.  It is also known as Koumudhi masam the month full of moon light. 

Daamodara Masam

Lord Sri Maha Vishnu More >